Linjespecifik information för MERKONOM

IKT-verktyg för studier:

Varje studerande som inleder sina studier på merkonomlinjen höstterminen 2017 bör ha med sig ett eget IKT-verktyg varje skoldag. I skolan finns fri tillgång till nätanslutning. Vi använder IKT-verktyget i skolan för bl.a. följande uppgifter:

 • För att söka information på internet
 • För att skriva rapporter och lämna in dem
 • För att kunna göra presentationer med ett presentationsgrafikprogram
 • För att göra uträkningar och möjligen presentera dem i tabell- och grafikform
 • För att bläddra i lärarmaterial som finns i Google Classroom

Minimikrav och rekommendationer på IKT-verktyget är följande:

 • Bärbar PC med uppdaterat viruskontrollprogram, webbläsare, tangentbord och batteri som håller hela dagen utan uppladdning
 • Operativsystem: Windows, version 10
 • Vi rekommenderar minst 13” skärm

Om studerande inte har ett eget IKT-verktyg som beskrivs ovan och familjen inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa ett sådant, så kan studerande och vårdnadshavare göra en stipendieansökan till skolan i syfte att anskaffa IKT-verktyg. Ansökan görs med hjälp av Prakticums stipendieansökningsblankett som sänds per e-post till biträdande rektor Henrik Wik (henrik.wik@prakticum.fi).

Skolböcker:

På merkonomlinjen används några skolböcker i undervisningen. Studerande bör ha tillgång till böckerna för att kunna studera framgångsrikt. Det är upp till studerande och deras vårdnadshavare att avgöra om böckerna införskaffas som nya, begagnade eller lånade.

Litteraturlistan för merkonomstuderande är följande:

Årskurs 1:

 1. Bokföring i praktiken, teori och övningsbok 2013. Soile Tomperi
 2. Servicekunskap : för goda kundrelationer : fakta och uppgifter. Andersson Jan-Olof, Eek Gunilla, Feldt Marianne, 2011. ISBN 9789147100064

Årskurs 2:

 1. Öppna frågor 2, Etik. Klockars m.fl. 2008. ISBN 9789515224934

Årskurs 3 (dessa böcker behöver endast de merkonomstuderande som valt kompetensområdet kundbetjäning och försäljning):

 1. M3000 Marknadsföring Faktabok, Jansson Rolf, Andersson Jan-Olof, Pihlsgård Anders m.fl., 2015. ISBN 9789147117048
 2. M3000 Marknadsföring Övningsbok, Jansson Rolf, Andersson Jan-Olof, Pihlsgård Anders m.fl., 2015. ISBN 9789147117055

 

Sök på prakticum.fi:

×