Linjespecifik information för MEDIEASSISTENT

IKT-verktyg för studier:

Varje studerande som inleder sina studier på medialinjen höstterminen 2017 bör ha med sig ett eget IKT-verktyg varje skoldag. I skolan finns fri tillgång till nätanslutning. Vi använder IKT-verktyget i skolan för bl.a. följande uppgifter:

  • För att söka information på internet
  • För att skriva rapporter och lämna in dem
  • För att kunna göra presentationer med ett presentationsgrafikprogram
  • För att göra uträkningar och möjligen presentera dem i tabell- och grafikform
  • För att bläddra i lärarmaterial som finns i Google Classroom

På lektionerna i yrkesämnen har de studerande vanligtvis tillgång till skolans Mac-datorer med den programvara som yrkesämnena kräver. Vi kräver inte att de studerande skaffar motsvarande IKT-verktyg och programvara för hemma- och skolbruk, utan ett verktyg med vilket de kan bedriva studier i allmänna ämnen och kommunicera med. Minimikrav och rekommendationer på IKT-verktyget är följande:

  • Bärbart IKT-verktyg med uppdaterat viruskontrollprogram, webbläsare, tangentbord och batteri som håller hela dagen utan uppladdning. Notera att en mobiltelefon inte är ett ändamålsenligt verktyg för studierna.
  • Vi rekommenderar minst 13” skärm

Om studerande inte har ett eget IKT-verktyg som beskrivs ovan och familjen inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa ett sådant, så kan studerande och vårdnadshavare göra en stipendieansökan till skolan i syfte att anskaffa IKT-verktyg. Ansökan görs med hjälp av Prakticums stipendieansökningsblankett som sänds per e-post till biträdande rektor Henrik Wik (henrik.wik@prakticum.fi).

Materialavgift:

Studerande på medialinjen betalar en materialavgift om 100 € per läsår för årskurs 1 och 2. För den tredje årskursen uppbärs inga materialavgifter. För materialavgiften får de studerande utbildningsmaterial som används i yrkesstudierna, så som t.ex. filmrullar, foto- och utskriftspapper, minneskort, portabel hårddisk och för digitala utskrifter.

Sök på prakticum.fi:

×