Linjespecifik information för FRISÖR

INFORMATION OM HÄLSA OCH UTRUSTNING vid frisörstudier

Hälsa

”De som ansöker om att bli antagna som studerande ska på begäran ge utbildningsanordnaren de uppgifter om sitt hälsotillstånd som förutsätts för antagning som studerande utgående från uppgifterna i gemensam ansökan.

Med tanke på rättsskyddet för dem som ansöker om att bli antagna som studerande är det motiverat att de inte antas till sådan utbildning i vilken ingår praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet som de på grund av sitt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte skulle kunna utföra.

UtbildningsstyrelsenKraven på den studerandes hälsotillstånd i grundläggande yrkesutbildning och i utbildning som förbereder för fristående examen i grundläggande yrkesutbildning.”

Föreskrift 91/011/2014, s.1.

Hälsoriskerna och belastningen under utbildningen till och arbetet som frisör förutsätter att man är i normal fysisk kondition och har ett balanserat psyke. Benägenhet för allergier och atopier kan göra det svårare att arbeta som frisör, men utgör inget hinder för att söka sig till yrket. Individuella faktorer, hur kraftiga symptomen är och motivationen inför behandling samt att skydda sig är sådant som påverkar. Ett positivt sticktest eller lapptest (t.ex. nickelallergi) kan inte i sig utgöra ett hinder för att arbeta inom yrket. En persons lämplighet för utbildningen och arbetsuppgifterna inom hårbranschen kan ifrågasättas individuellt på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga i bland annat följande fall

 • besvärande epilepsi, andra svåra neurologiska sjukdomar som påverkar balans eller muskelkoordination
 • försvagad syn (dålig synskärpa, svårigheter att skilja på färger) eller nedsatt hörsel
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, anatomisk skada eller handikapp
 • astma, besvär med luftvägarna
 • handeksem eller allvarligt, omfattande eksem.

UTRUSTNING SOM BÖR SKAFFAS OCH BEHÖVS VID SKOLSTARTEN:

IKT-verktyg för studier:

Varje studerande som inleder sina studier på höstterminen 2017 bör ha med sig ett eget IKT-verktyg varje skoldag. I skolan finns fri tillgång till nätanslutning. Vi använder IKT-verktyget i skolan för bl.a. följande uppgifter:

 • För att söka information på internet
 • För att skriva rapporter och lämna in dem
 • För att kunna göra presentationer med ett presentationsgrafikprogram
 • För att göra uträkningar och möjligen presentera dem i tabell- och grafikform
 • För att bläddra i lärarmaterial som finns i Google Classroom

Minimikrav och rekommendationer på IKT-verktyget är följande

 • Bärbart IKT-verktyg med uppdaterat viruskontrollprogram, webbläsare, tangentbord och batteri som håller hela dagen utan uppladdning. Notera att en mobiltelefon inte är ett ändamålsenligt verktyg för studierna.
 • Vi rekommenderar minst 13” skärm och Microsoft Office installerat.

ARBETSUTRUSNING:

Genast i början av studierna införskaffas den utrustning som behövs. Vissa saker skaffar lärare och studerande tillsammans genom att besöka partiaffärer, och andra beställs direkt till skolan. Mera info vid skolstarten. Reservera därför pengar för detta. Som bilaga materiallista och prisexempel. Rekommenderas dock att startpaketet från Käherryshuolto (se offert som bilaga), skaffas före skolstarten. Partiaffären Käherryshuolto finns på Karjanlankatu 10 och är öppen vardagar kl 9-16.

OBS!

Genom att kolla filmen du hittar under länken nedan, kan du försäkra dej om att du väljer rätt utbildning

 http://yrken.substans.fi/frisor/

Välkommen till Prakticum! 

Carita Böckerman-Oksanen

Frisörlärare
0400 247 379
fornamn.efternamn@prakticum.fi      

 

Sök på prakticum.fi:

×