Gemensam ansökan 
För dig som avlagt grundskola eller studentexamen sker ansökan till grundläggande yrkesutbildning via Studieinfo. Kolla vårt utbildningsutbud på www.studieinfo.fi

Gemensam ansökan pågår under tiden 20.2-13.3.2018. Du får meddelande om antagningsresultatet tidigast 14.6.2018.

Ansökan utanför den gemensamma ansökan både för unga och vuxna
Välj och ansök till våra lediga studieplatser och kolla även in våra utbildningsalternativ för vuxna http://prakticum.fi/vuxna/.

Valma 
Ansökan till handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning d.v.s. VALMA (PUSH) görs i gemensam ansökan. Ansökningstiden är 22.5-24.7.2018.

Du får meddelande om ditt antagningsresultat tidigast 3.8.2018.

Språkprov
Ett riksomfattande språkprov ordnas ej längre men om utbildningsanordnaren bedömer att sökanden inte har tillräckliga språkliga färdigheter kan sökanden inte bli antagen till utbildningen.

Lämplighetsprov
Ordnas inom grundexamen inom mediebranschen och sökande med ansökningsbehörighet får en kallelse till provet.

Mera information om yrkesutbildningarna tfn.  * 020 7699 700

Sökande till yrkesutbildning för idrottare
Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet som från och med 1.1.2018 har status som yrkesutbildare för idrottare. Detta innebär att idrottare vid Prakticum erbjuds flexibla studiestigar som stöder såväl yrkesstudierna som idrottskarriären. Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och för varje idrottare görs en individuell plan över hur idrottandet och studierna kan kombineras. 

Du ansöker om att studera med idrottsprofilering genom att fylla i ansökningsblanketten på vår hemsida i samband med att du lämnar in din ansökan i gemensam ansökan www.studieinfo.fi om att studera vid Prakticum. Dock senast då du tar emot din studieplats.

Prakticums Idrottsprofilering ger dig som är målmedveten tävlingsidrottare och strävar att nå den nationella/internationella toppen en möjlighet att studera till en yrkesexamen samtidigt som du satsar på idrotten.

Studietiden är individuell och du kan studera vid alla Prakticums enheter; Helsingfors, Borgå och Esbo

Prakticum är sedan hösten 2014 medlem i Urhea (huvudstadsregionens idrottsakademi) och samarbetar även med idrottsakademin i Borgå.

Mer information:

Björn ”Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
bjorn.nylund@prakticum.fi
0400 247 250

Sök på prakticum.fi:

×