ANSÖK NU!

Vi har lediga studieplatser inom följande yrkesinriktade grundutbildningar:

Helsingfors-enheten

  • Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen
  • Grundexamen inom mediabranschen
  • Grundexamen inom bilbranschen
  • Spelproduktion

Borgå-enheten

  • Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
  • Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik

SÅ ANSÖKER DU

Tilläggsansökan i Studieinfo är riktad till dig som kommer från grundskolan. I tilläggsansökan kan även du som är student söka till våra lediganslagna studentbaserade utbildningar.  
Ansök här!

Vår direktansökan gäller dig som redan har avlagt en examen.
(Med examen avses en yrkesinriktad grundexamen, någon annan examen som avlagts efter den grundläggande utbildningen eller en högskolexamen).
Ansök här!

Kolla även in våra utbildningsalternativ för vuxna http://prakticum.fi/vuxna/.

Ansökan till Valma (handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning) sker inom ramen för gemensam antagning via Studieinfo. Ansökningstiden är 23.5 - 25.7.2017. Du får meddelande om antagningsresultatet tidigast 4.8.2017.
Mera information ger Majvor Taddele, tfn 050 431 6511.
Ansök här!

Mera information om ansökan och antagning till grundläggande yrkesutbildning får du på numret 020 7699 700.  

Sök på prakticum.fi:

×